Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/plwegiel/domains/polskiwegiel.eu/public_html/modules/database/classes/kohana/database/mysql.php on line 59
Nasza oferta - Polski Węgiel Sp. z o.o. - Autoryzowany Sprzedawca Kompani Węglowej S.A.

Nasza oferta

Szanowni Państwo.

Rynek zbytu węgla przeznaczonego do gospodarstw domowych uległ w ostatnich latach znacznym przeobrażeniom. Nastąpił wzrost dostępności tego paliwa oraz jego rodzajów, szcególnie w tzw. sprzedaży internetowej. Poniżej prezentujemy kilka podstawowych informacji na temat paliwa jakim jest węgiel kamienny. 

1. Producenci. Jest kilku znaczących producnetów węgla kamiennego w Polsce, którzy szczegółowo opisują jaki węgiel produkują i jak można go nabyć, należą do nich: Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. - www.pgg.pl, Węglokos Kraj Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA Sp. z o.o. - www.pgsilesia.pl. Bez problemu znajdą więc Państwo na wyżej wymienionych stronach inetrnetowych szczegółowe informacje na temat konkretnych sortymentów. W prosty sposób można więc sprawdzić, czy dana kopalnia produkuje i sprzedaje taki czy inny węgiel i jakie ma parametry. 

2. Ceny. W ostatnim czasie ceny węgla kamiennego uległy wzrostowi. Szczególnie znaczący wzrost odnotował wegiel kamienny produkowany przez polskie kopalnie.  

3. Rodzaje węgla (sortymenty). Jak wyżej wspomniano, każdy z producnetów podaje jaki węgiel produkuje i jakie ma on parametry. Generalnie bardzo duży rozwoj w ostatnich latach odnotował rynek paliwa węglowego do kotłów z automatycznym podawaniem. Zmniejszeniu ulega zapotrzebowanie na sortymentu grube (kostka). Co do jakości to należy stwierdzić, iż Kupujący hurtowe ilości towaru do dalszej odsprzedaży dla Klientów indywidulanych, otrzymują dokumenty wywozowe oraz Certyfikaty Jakościowe wydane i podpisane przez Producenta, gdzie podane są dokładne parametry danej partii węgla. 

4. Parametry. Jak wspomniano w pkt. 3 dla każdej partii węgla Producent wydaje Certyfikat Jakościowy, który określa między innymi: typ węgla (nie zawsze), wartość opałową w stanie roboczym (MJ/kg lub kJ/kg), zawartość popiołu w stanie roboczym, zawratość siarki w stanie roboczym, wilgotność całkowitą w stanie roboczym oraz spiekalność (nie zwasze).  Szczególną uwagę należy zwrócić czy informacja o danym produkcie zawiera  wartość opałową czy ciepło spalania. Ciepło spalania jest zawsze wartością wyższą od wartości opałowej. Ponadto należy zwrócić uwagę czy wartość opałowa podana jest w stanie roboczym czy stanie analitycznym. Wartość opałowa w stanie analitycznym jest zawsze wyższa od wartości opłowej w stanie roboczym.  

5. Ekogroszek.  Ten rodzaj paliwa węglowego używany jest przede wszystkim do pieców z podajnikiem automatycznym. Przy jego zakupie należy zwrócić uwagę również na inne prarametry niż wartość opałowa. Ogólna węgiel kamienny dzieli się na typy: 31, 32, 33, 34 itd. Im większa liczba określająca typ węgla, tym większe prawdopodoboieństwo, iż również liczba rogi (RI) jest wysoka, czyli będzie miał zdolność do spiekania. Efektem tego może być to, iż takie paliwo podczas spalnia będzie się koksowało i nie nastąpi całkowite spalenie. Wtedy ta część niespalona (skoksowana) będzie wyrzucana do popielnika. Może też występować sklejania paliwa na ruszcie (retorcie). Oba efekty powodują, że dany węgiel jest nie efektywnie spalany i wartość cieplna uzyskana w takim procesie spalania jest niższa, niż się zakłada. Dlatego aby proces spalania przebiegał efektywnie, ważne jest aby RI było jak najniższe (poniżej 20, idelanie poniżej 10). , a taką charakterystykę ma węgiel typu 31, 31.2 ewentulanie 32.1. Podsumowując lepiej jest kupić paliwo o wartości opłaowej 26-27MJ/kg i zdolności do spiekania poniżej 10 RI, niż paliwo o wartości opałowej 29-30MJ/kg lub wyżej, i zdolnosci do spieknia powyżej 20 RI. Należy pamietać, iż wegiel kamienny typu 32 lub 33 może posiadać zdolność do spiekania sięgającą nawet 50 RI. Takie paliwo nie nadaje się do kotłów z tzw. rerotą, bez względu na system podawania. W każdym przypadku zakup paliwa należy poprzedzić sprawdzeniem zaleceń producneta, i ustaleniem ustwień kotła dla węgla o określonej wartości opałowej.    

6. Wilgotność. Węgiel kamienny z natury zawiera wilgoć w dość szerokim przedziale od 1% do 20%. Ponadto dobrej jakości węgiel poddawany jest obróbce wodnej, aby oddzielić od niego inny matriał, w szczególności kamień. Oczywiście pożądane jest, aby procentowy udział wilgoci był niski, ponieważ poprawia to parametry węgla. Jednak zwrócić należy uwagę, iż wilgoć w minimalnej ilosci jest pożądana, ponieważ przy procesie spalania z wilgotnego węgla uwalniany jest tlen, który pozwala uzyskać lepszy uzysk energi. Należy tutaj zauważyć, iż węgiel kamienny pod tym względem jest dużo lepszym paliwem niż węgiel brunatny, którego wilgotność wynosi od 15% do 70%.  Ponadto węgiel kamienny bardzo słabo absorbuje wilgoć podczas przechowywania.

 

 

Wspólpracujemy z